Záruka na náhradné diely

Záruka na náhradné diely sa riadi obchodným a občianskym zákonníkom, pre koncových zákazníkov je záručná doba 24 mesiacov. Nami dodané diely sú určené na ďalšiu odbornú montáž do elektrospotrebičov.

Uplatnenie reklamácie len pri preukázaní odbornej montáže kvalifikovaným pracovníkomnakoľko neodborná montáž môže spôsobiť poškodenie

ako dodaného náhradného dielu tak i samotného spotrebiča, či spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Všetky diely na reklamáciu posielajte na adresu:

 

Róbert Krakovský

L. Svobodu 6

058 01  Poprad